Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Harm Valk is geïnterviewd door Gerard Vos over de BENG-eisen. Dit interview is op de Active HouseNL pagina gepubliceerd. Nieman is partner van Active House.

De BENG-eisen genuanceer

Harm Valk foto door Nadine Maas

Harm Valk foto door Nadine Maas

Harm Valk was als voorzitter van de Projectgroep NTA 8800 nauw betrokken bij de nieuwe BENG-Eisen die de indicatoren EPC en EI vervangen. Een reconstructie van deze totstandkoming en een blik op de toekomst.

De BENG-eis is door de EU gesteld voor opgeleverde gebouwen. In Nederland is de traditie dat de check aan de bouwregelgeving vooraf op papier wordt gedaan, bij de aanvraag van de bouwvergunning. Valk: “Daar gebruikten we de EPC-berekening voor. Alle deskundigen riepen bij invoering al: ‘als de EPC naar de 0,6 gaat dan is het geen juiste indicator meer.’ Kortom, die EPC is de loop der tijd wat sleets geworden.”

De EPBD bood handvatten. Daar komt bij dat deze richtlijn goed aansluit bij de Trias Energetica. Met het oog op deze richtlijn hebben in Nederland het ministerie van BZK en RVO de BENG-indicatoren en -eisen uitgewerkt. Valk: “De eerste indicator is energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar, de tweede is primair fossiel energiegebruik in kWh per vierkante meter per jaar en de derde is het percentage hernieuwbare energie.”

NTA 8800

De overheid heeft de NEN de opdracht heeft gegeven voor een bepalingsmethode. De overheid bepaalt hierbij de randvoorwaarden. Valk: “Zie daar de geboorte van de BENG-methodiek: de rekenmethode om de nieuwe indicatoren te bepalen. Er is gekozen voor implementatie via een NTA. De NTA 8800 is een methodiek die toepasbaar is voor nieuwbouw, bestaande bouw en utiliteitsbouw. De keuze viel hierop omdat dit een eenvoudigere procedure is, weet Valk. “Dit maakt dat er niet altijd een volledige concensus hoeft te zijn tussen de verschillende stakeholders. Dat kan nogal eens in de weg zitten.”

Beleid en techniek zijn nu wat uit elkaar gehouden. Valk: “We proberen de NTA dan ook te schrijven op basis van fysica. Er is geen discussie over de fysica, behalve dan over of je met gemiddelde getallen moet rekenen per uur of per maand. Daar is voor het laatste gekozen door de opdrachtgever, het ministerie van BZK.”

Lees het gehele interview, bovenstaand is een korte inleiding, van Harm Valk op Active House.nl

In 10 stappen een Active House