Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column ‘Lokale warmtevisies en de kracht van maatwerk’ van Harm Valk, 17 februari 2021

Het lijkt erop dat de wijkaanpak van de energietransitie nog niet het succes brengt waarop was ingezet. De weerstand op lokaal niveau word er niet minder op, om het zachtjes te zeggen. Ook de lokale warmtevisies en de invulling van de regionale strategie leveren onverwacht heftige reacties op tussen aanpalende gemeenten, in elk geval in de regio waar ik woon. Burgers lijken massaal tegen elke verandering te zijn. Moet het misschien toch anders? Een pleidooi voor de kracht van maatwerk.

De energietransitie is een immense opgave. Bovendien is er een hoge urgentie, als je de ontwikkelingen serieus neemt. Doe wat! Nu! U begrijpt: ik hoor niet tot de klimaatsceptici. Laten we ons op deze plek beperken tot de aanpak van de bestaande gebouwde omgeving. In het besef dat die aanpak lastig is, tientallen jaren duurt en geen gemakkelijke oplossingen kent. Dan heb je een methode nodig die logisch is, niet afhankelijk van de waan van de politieke dag en tegemoetkomt aan de enorme diversiteit van het bestaande vastgoed. Maatwerk dus. Niet door een masterplan per adres aan te passen, maar door rekening te houden met de kansen die er zijn. Aansluiten bij bestaande plannen en die verrijken met slimme stappen op het pad naar een CO2-neutrale toekomst voor dat adres, voor die wijk. Gebruik maken van die tientallen beslissingen die er dagelijks worden gemaakt over verbouwen, opknappen, restylen en verhuizen. Slim maatwerk op een natuurlijk moment.

Het vraagt ‘alleen maar’ om een andere mindset van dat hele netwerk van bouwprofessionals. Iedereen die nu ook al bij die plannen betrokken is, kan meedoen. Het vraagt om inzicht in die slimme stappen en om een duidelijk doel om naar toe te werken. Dat vormt dan samen een maatwerkplan, gekoppeld aan natuurlijke momenten van ingreep. En daarmee kunnen we vandaag beginnen. Zodat, als het aanbod voor duurzame warmte er komt, de wijk er in feite al klaar voor is. Het zal ook best vaak betekenen dat er lokaal initiatieven ontstaan om zaken samen te doen, te koppelen. Soms moet dat ook, denk alleen al aan al die VvE’s. De voordelen die dan ontstaan zijn evident.

Denken van onderop, aansluiten bij dynamiek die er sowieso is. Dan ontstaat maatwerk met draagvlak. Dat is niet makkelijk, maar wel krachtig.

Lees de originele column ‘lokale warmtevisies en de kracht van maatwerk‘ van Harm Valk op Cobouw.nl

Duurzame Wijk Almere, bron: schutterstock

Duurzame Wijk Almere, bron: schutterstock