Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Als we circulair bouwen moeten we demontabel bouwen om op de juiste manier de materialen en elementen te kunnen hergebruiken. Tegelijkertijd moeten deze materialen en elementen de gebruiker beschermen tegen de elementen buiten en binnen een comfortabel klimaat geven. Dat vraagt aandacht bij de detaillering, daar waar al deze materialen en elementen elkaar ontmoeten. Met enkele simpele uitgangspunten zijn volledig demontabele oplossingen te bedenken die zorgen voor een duurzame, robuuste en comfortabele gevel.

Circulair bouwen is demontabel bouwen

Circulair bouwen is een heel breed begrip. Het gaat over het toepassen van hergebruikte materialen en systemen in gebouwen. Ook gaat het over flexibele, gezonde en robuuste gebouwen voor een lange levensduur. Tenslotte gaat het over het hergebruiken van elementen na de levensduur van een gebouw en over gesloten kringlopen tijdens het gebruik voor bijvoorbeeld energie en water. Al deze aspecten staan natuurlijk allemaal in dienst van de eindgebruiker, want we bouwen tenslotte voor de gebruiker. We streven dan ook naar een comfortabel bin­nenklimaat wat begint bij een goede gebouwschil. Een goede gebouwschil bestaat uit een heleboel aspecten: wind- en waterdichtheid, thermische isolatie, akoestische isolatie, brandveilig, hoge luchtdichtheid, enzovoorts. Een veilige, robuuste en warme jas. De afgelopen tijd is de bouwkundige schil veelal gerealiseerd door robuuste materialen toe te passen die gestort, gelijmd en gekit wer­den. Vaste verbindingen die na de levensduur niet meer te demonteren zijn.

Grondstoffen

Pure grondstoffen worden steeds schaarser in de wereld. Er komt veel sloopafval vrij dat bestaat uit meerdere grondstoffen die gemengd zijn of aan andere materialen zitten via vaste verbindingen. Vrijgekomen materialen verliezen hun oorspronkelijke waarde en kunnen alleen nog maar dienen als laagwaardig materiaal zoals vulling onder asfaltwegen. Om materialen te kunnen hergebrui­ken moeten ze demontabel zijn, terug te brengen naar componenten die waardevast zijn en hoogwaardig toege­past kunnen worden. Hoe kunnen we materialen en ele­menten demontabel toepassen waarbij tevens een robuus­te, comfortabele gebouwschil wordt gerealiseerd?

Lees de rest van het artikel Detailleren van een circulair gebouw

Dit artikel is geschreven door Jitse Pijlman voor het magazine Bouwfysica 02-2018

Lees hier het hele artikel Detailleren van een circulair gebouw

Detailleren van een circulair gebouw