Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BriP_2013-09_Consequenties-FSE-benadering_1-2 Brandveiligheid is in Nederland in diverse wetten opgenomen. Als het gaat om de brandveiligheid van bouwwerken is de Woningwet het belangrijkst. Het Bouwbesluit geeft als AMvB (algemene maatregel van bestuur) onder de Woningwet concrete invulling hieraan. Bouwbesluit 2012 is weliswaar niet risicogericht, maar staat een maatwerkoplossing op basis van een risicobenadering met Fire Safety Engineering niet in de weg. De gelijkwaardigheidsclausule in artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012 geeft handvatten om een brug te slaan tussen maatwerkoplossingen en het volgens Bouwbesluit 2012 beoogde veiligheidsniveau.

Lees hier het artikel Consequenties voor een FSE benadering gescheven door ir. Ruud van Herpen gepubliceerd in Bouwregels in de Praktijk, september 2013