Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column van Harm Valk 15 juni 2016

harm_valk Hoe nemen we afscheid van fossiele energie? Dat is de centrale vraag als je nadenkt over de klimaatdoelstellingen en de energievoorziening voor de BV Nederland in de komende jaren. Weet je wat een doorslaggevende factor is? De bestaande gebouwvoorraad. Beter gezegd, een goed geïsoleerde bestaande voorraad. Want zonder een thermische schil die vergelijkbaar is met nieuwbouw verdwijnt de beoogde CO2-reductie ver achter de horizon.

Dit inzicht komt uit een studie van ECN en Ecofys in opdracht van Tennet, Alliander en Gasunie. Het rapport is van november 2015, maar heeft weinig aandacht gekregen. De onderzoekers hebben diverse scenario’s doorgerekend, waarbij steeds is gekeken naar een ‘midden’ en ‘hoog’ niveau voor woningisolatie. Die niveaus zijn vergelijkbaar met ‘label B’ voor midden en (iets meer dan) ‘nieuwbouw’ voor hoog.

De scenario’s variëren in oplossing: all-electric, groen gas, warmtenetten en combinaties hiervan worden doorgerekend. In alle ‘midden’-scenario’s is de klimaatdoelstelling in de praktijk onhaalbaar. Conclusie: we komen er niet met label B; alleen doorpakken lost iets op.

Fout al gemaakt
Doorpakken dus; werk maken van vraagreductie. Dat is een ongemakkelijke waarheid, want nu is ‘label B’ de norm met een verwijzing naar de convenanten, beleidskeuzes en de huidige STEP-subsidie. Een gemiste kans, want het leidt tot halfslachtige keuzes bij aanpak van de gebouwschil. Maatregelen waar je als eigenaar of bewoner spijt van krijgt. En die fout hebben we toch in de eerste isolatiegolf al gemaakt?

Wat dan wel? Alles ineens? Alleen nog maar NOM? Ja en nee. Ja, waar het kan. Overal waar nul-op-de-meter een sluitende businesscase oplevert is dat de voor de hand liggende keuze.

Lever maatwerk
Soms kan dat om uiteenlopende redenen niet. Dan is een stapsgewijze aanpak een optie. Sluit aan bij natuurlijke vervangingsmomenten en lever maatwerk. Maar met verstand graag. Dus geen PV-panelen op een ongeïsoleerd dak en geen vloerverwarming op een niet-geïsoleerde vloer.

Maar de overlast voor de bewoner dan? Dat klopt als je uitgaat van een traditionele aanpak. Vergaande innovatie en industrialisatie zijn nodig. Ook op dat vlak: doorpakken!

Lees de column Doorpakken op Cobouw.nl van 15 juni 2016 door Harm Valk, Nieman Groep