Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column ‘Druppel of draagvlak?’ van Harm Valk 23 augustus 2018

De energietransitie blijft de gemoederen bezig houden. Vooral nu er gewerkt wordt aan concrete plannen om op termijn ook bestaande wijken van het aardgasnet af te koppelen. De discussie wordt politiek: is de energietransitie een druppel op de gloeiende plaat van de klimaatverandering, of is het een kwestie van draagvlak organiseren? Wat de uitkomst ook zal zijn, er zal een beroep worden gedaan op de kennis en kunde van de bouw- en installatiesector.

Het meningencircus is inmiddels de sociale media ontstegen. Stellige uitspraken over de energietransitie zonder behoorlijke onderbouwing vinden we inmiddels terug in de kolommen van kwaliteitskranten, bij actualiteitenrubrieken op radio en tv en in de vraaggesprekken met politici aan de start van het nieuwe seizoen. Kun je betreuren, maar het lijkt te wennen die feitenvrije one-liners. Wel werkt het ontbreken van de nuance de verdere polarisatie in de hand. Je bent of een onverbeterlijke techniek-optimist, die het hele land wil smoren in onbetaalbare NOM-theemutsen, of een klimaatontkenner, die russische roulette speelt met de toekomst van de planeet.

Los van discussie over druppel of draagvlak, het is onze deskundigheid die gevraagd wordt. Voor welke oplossing voor de aardgasloze toekomst er ook gekozen wordt, het zijn de mannen en vrouwen uit de bouw- en installatiesector die het werk moeten doen. Hun vakkennis is essentieel, hun kwaliteitsbewustzijn een bepalende succesfactor. Een eenvoudige rekensom (8 miljoen woningen en gebouwen gedeeld door 30 jaar) leert dat het een enorme opgave is, waarvoor we alle beschikbare capaciteit en kennis nodig hebben. Daarnaast moeten we alle innovaties die nu nog in labs en start-ups wordt ontwikkeld snel absorberen en uitrollen. Eerlijk gezegd is de praktische kennis van de nieuwe oplossingen op veel plaatsen daarvoor nu nog onder de maat.

Laten we de discussie over druppel of draagvlak maar laten waar hij hoort: in het publieke en politieke debat. De tijd die dat oplevert kunnen we gebruiken om onze deskundigheid op peil te brengen en de beloofde innovaties concreet te maken. Want de tijd van afwachten is sowieso voorbij.

Lees de originele column Druppel of draagvlak? van Harm Valk op Cobouw.nl

Cobouw column Harm Valk: druppel of draagvlak