Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Artikel ‘TVVL biedt branche duidelijkheid over CPR’ geschreven door Epko Horstman, TVVL; Marjolein Berghuis, Nieman Raadgevende Ingenieurs; Jan van der Meer, Van der Meer Advies Opleiding & Installatie BV; Raoul Janszen, TopCable en gepubliceerd in het TVVL magazine.

CE­markering vanaf 1 juli 2017

Kabels in permanente elektrotechnische installaties van gebouwen moeten sinds 1 juli 2017 zijn voorzien van een CE­markering. Deze dient tevens vergezeld te gaan van een prestatieverklaring (DoP), waarin de desbetreffende brandclassificatie is opgenomen. Helaas blijkt dat de regels door verschillende partijen en fabrikanten ver-schillend uitgelegd worden, met onnodige procedures en administratieve lasten tot gevolg. TVVL gaat daarover in een masterclass duidelijkheid geven.

Marjolein Berghuis, adviseur Bouwregelgeving zocht uit welke regelgeving (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk) geldt omtrent de brandklasse van bekabeling.

TVVL biedt branche duidelijkheid over CPR Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening 305/2011 voor bouwproducten, de Construction Products Regulation van kracht. Meestal wordt deze Verordening kortweg ‘CPR’ genoemd. In de CPR is aangegeven dat de kabelfabrikanten en importeurs vanaf 1 juli 2017 alleen nog maar kabels in de handel mogen brengen, die voldoen aan de brandprestatienorm EN 50575.

Het betreft hierbij alleen de gebouwgebonden elektrische bekabeling en glasvezelkabels. Voor fabrikanten geldt dat zij aan de hand van testresultaten moeten aangeven wat de betreffende brandklasse van de leiding is. Daarnaast moeten fabrikanten en leveranciers aanvullende informatie verstrekken over de rookproductie, brandende vallende deeltjes en zuurgraad van de verbrandingsgassen in geval van brand. Leidingen met brandklasse Eca zijn hiervan uitgezonderd.

Fabrikanten, maar ook diverse marktdeelnemers, moeten conform de CPR aan diverse eisen voldoen en daar ontstaan direct de eerste onduidelijkheden. De verordening is met juridische teksten in elkaar gezet en wordt dan ook geregeld verkeerd geïnterpreteerd.

Lees en/of download

Het hele artikel TVVL biedt branche duidelijkheid over CPR’