Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Hoge gebouwe hoge veiligheidsrisico's_1 Hoogbouw kan net zo brandveilig gemaakt worden als laagbouw, maar er moet een andere set voorschriften gehanteerd worden. Op basis van de set brandveiligheidsvoorschriften die voor laagbouw in Bouwbesluit 2012 zijn vastgelegd, is een nieuwe set voorschriften voor hoogbouw afgeleid. Daartoe zijn de bovenliggende doelen beschouwd. In de hoogbouwsituatie zijn de acceptabele faalrisico’s overeenkomstig de laagbouwsituatie aangenomen op basis van kwalitatieve risicoanalyse. Voor hoogbouw wordt in de handreiking een bovengrenswaarde voor het hoogste verblijfsgebied van 200 meter boven meetniveau gehanteerd.

Lees het artikel Hoge gebouwen, hoge veiligheidsrisico’s geschreven door Ruud van Herpen FIFireE, senior adviseur brandveiligheid en Fellow FSE op de TU/e, gepubliceerd in TVVL

 

Lees ook het artikel Nieuwe handreiking hoogbouw en risicobenadering in TVVL

Een artikel geschreven door  ir. Rob Kisjes van Deerns. Het artikel geeft een samenvatting van de masterthesis van de auteur aan de Technische Universiteit Eindhoven. De masterthesis past in de onderzoekslijn “Duurzame brandveiligheid door bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorzieningen” van het fellowship Fire Safety Engineering, onder verantwoordelijkheid van Ruud van Herpen. Zie ook: www.fellowfse.nl