Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Artikel geschreven door André Kruithof voor Bouwen in het Oosten

In de wijk Oost-Boswinkel in Enschede worden momenteel 200 woningen door drie bouwers gerealiseerd. Onderdeel van het plan zijn 25 woningen die voor De Woonplaats door Nijhuis Bouw worden gerealiseerd. Nieman Raadgevende Ingenieurs is als co-maker van Nijhuis Bouw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de woningen.

erker20bouwnr206120buitenzijde-2

In het voorjaar van 2014 is er door De Woonplaats een selectie gemaakt van bouwers voor woningen en appartementen in het plan Oost-Boswinkel. Een van de partijen die de woningen mag realiseren is Nijhuis Bouw.

Bij de selectie van de bouwers is extra aandacht besteed aan het energiezuinig realiseren van de woningen. In de uitvraag gold de eis energieneutraal of energie notanul (afhankelijk van het woningtype). In de uitwerking is die eis verder geconcretiseerd, de huurwoningen worden als nul-op-de-meter woningen uitgevoerd. Dat leidt er toe dat er een energie prestatie vergoeding (EPV) in rekening kan worden gebracht.

De 25 woningen waar in dit artikel nader op wordt ingegaan bestaan uit zeven seniorenwoningen en achttien eengezinswoningen, verdeeld over vier blokken.

comaker-2 Co-maker

Nieman Raadgevende Ingenieurs is co-maker van Nijhuis Bouw. Door de intensieve samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van elkaars kwaliteiten. Voor dit project is de samenwerking al gestart in de selectiefase waarbij een plan is uitgewerkt om in aanmerking te komen om de woningen te bouwen. Na gunning van het werk zijn de woningen verder uitgewerkt. Daarbij betekent dat de diverse beoordelingen en berekeningen ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn uitgewerkt. Er is vooral ook aandacht besteed aan de uitwerking van het energieconcept van de woning om te komen tot een woning die in het gebruik ook daadwerkelijk energiezuinig is.

Kwaliteitsborging

Momenteel is er een professionaliseringsslag gaande in de bouw: de focus verschuift van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen aantonen dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Meer verantwoordelijkheid dus voor eigen kwaliteit. Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is dit straks de dagelijkse werkelijkheid. Nijhuis en Nieman lopen wat dat betreft voorop, doen ervaringen op en zien de meerwaarde van het borgen van de kwaliteit.

In het kader van de kwaliteitsborging is er ook voor het project ‘Oost-Boswinkel’ door Nieman een risico inventarisatie gedaan. Het resultaat van de risico-inventarisatie een risico monitor waarin de risico’s van het plan beheersbaar zijn en gemonitord worden. Het doel van de inventarisatie is dan ook om ervoor te zorgen dat de voorbereidingsfase van het project naadloos overloopt in de realisatiefase en dat er bij oplevering van de woningen ook de beoogde woning met de beoogde kwaliteit gerealiseerd is.

Lees en/of download het gehele artikel Eengezinswoningen (huur) Oost-Boswinkel Enschede in Bouwen in het Oosten 03-2017

Lees ook