Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Terwijl het verkennen voor een vruchtbare formatie in volle gang is, hoop ik dat energie het kernthema wordt in het uiteindelijke regeerakkoord en zichtbaar wordt in de samenstelling van het kabinet. We zijn er als deskundigen wel uit: de energietransitie is broodnodig en onafwendbaar. Bovendien is het een geweldige kans voor innovatie in de bouw- en installatiesector en zal het de waarde van onze vastgoedportefeuilles doen stijgen als we het voortvarend aanpakken, ook in vergelijking met omringende landen.  Kortom: de gedachte van een Deltaplan-energietransitie krijgt brede steun in de sector.

Maar als we buiten onze Duurzaam Gebouwd-kring kijken vind ik het nog opvallend stil. Het is nog geen mainstream in de bulk van de seriematige woningbouw en ook in de utiliteit is er nog veel business as usual. Nog te vaak worden anno 2017 nieuwbouwprojecten gerealiseerd die zijn toegespitst op de geldende EPC-eis. Aan de kopers wordt trots verteld dat hun nieuwe woning voldoet ‘aan de laatste eisen’.

De paar PV-panelen waarmee die EPC is dichtgerekend worden verkocht als het toppunt van duurzaamheid. Geen van de kopers heeft enig inzicht in de implicaties wanneer die woning alsnog bijvoorbeeld all-electric gemaakt moet worden. Over toekomstige oplossingen, zoals een opstelplaats voor een warmtepomp, is nog niet nagedacht. In de corporatiesector is het streven naar gemiddeld B in brede kring vertaald naar ‘niet meer dan B’. Maatschappelijk verzet is er tegen windmolens en alleen in Groningen tegen aardgas.

Lees het gehele artikel Formeer met energie geschreven door Duurzaam Gebouwd expert Harm Valk voor Duurzaam Gebouwd

Tweede Kamer