Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column van Harm Valk 23 mei 2017

Er groeit draagvlak voor de energietransitie. Versnellen moeten we; gas geven! Maar dan zonder gas.  Die kant lijkt het op te gaan. Misschien iets te kort door de bocht?

Ondanks de haperingen in de formatie lijkt een toekomst zonder aardgas nabij voor de gebouwde omgeving. Er gloort consensus bij marktpartijen en breed politiek draagvlak. Een aantal vooruitstrevende gemeenten neemt het voortouw: we gaan ‘van het gas af’. Mooi! Tenminste wanneer het over aardgas gaat. Aardgas is een fossiele brandstof, we stoten bij de verbranding CO2 uit en weglekkende methaan doet daar qua opwarming nog een flinke schep bovenop. Tel daar alle schade in Groningen en elders bij op. Van het gas af is dan toch een logische keuze?

In politiek en polemiek verdwijnt de nuance nogal eens. Eerlijk gezegd is ook een column te kort voor alle details en een afgewogen analyse. Maar wel een plek om wat tegenwicht te bieden aan de huidige vangaslos-hype. Want als we dat acuut doen en als we dat ondoordacht doen, stijgt de CO2-uitstoot van de BV Nederland. Verwarmen doen we nu eenmaal in de winter en dan is duurzame elektriciteit schaars. Een all-electric gebouw wordt warm gehouden met donkergrijze stroom. We hebben een opslag-uitdaging: het overschot aan zomerse duurzame energie moet opgeslagen worden voor windstille winternachten. Dat kan niet met accu’s; wel met synthetisch gas. Voor dat gas hebben we een prachtige infrastructuur; laten we die blijven gebruiken.

De Energieagenda heeft voor de gebouwde omgeving een aantal duidelijke en logische uitgangspunten. Vraagbeperking is de eerste en die wordt nog wel eens vergeten.  Nieuwbouw op een weilandlocatie zonder gasinfrastructuur ontwikkelen ligt voor de hand; warmtenetten in gebieden met hoge dichtheid ook.  Maar voor laten we goed nadenken over de potenties, maatschappelijke kosten en CO2-baten voor we beslissingen nemen over de bestaande gebouwvoorraad. All-electric is geen doel, maar moet een middel zijn om tot energietransitie te komen; ondoordacht all-electric is dan contraproductief.

Voor de helderheid: de energietransitie is broodnodig, fossielvrij is het doel en het tempo te laag. Gas geven dus met die verduurzaming, maar laten we ‘gas’ niet zomaar opgeven.

Lees de column Gas geven op Cobouw.nl van 23 mei 2017 door Harm Valk, Nieman Groep

gaspit vuur