Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column ‘Gasloos met verstand’ van Harm Valk 24 april 2018

We gaan van het gas af; in elk geval van het Groningse aardgas. Dat zal impact hebben achter (bijna) iedere voordeur en op de hele bouw- en installatiesector. Maar laten we het wel met verstand doen, want anders wordt ‘gasloos’ een belemmering voor een fossielvrije gebouwde omgeving.

Sinds begin dit jaar is alle twijfel uit het debat verdwenen:  de energietransitie in Nederland is onontkoombaar en de gebouwde omgeving speelt daarin een belangrijke rol. De nadruk ligt steeds meer op het versneld beëindigen van de Groningse aardgaswinning. Terecht natuurlijk door de daar gevoelde urgentie. Maar niet alle oplossingen die daarvoor gepresenteerd worden, passen in een CO2-neutraal eindplaatje. Dan dreigt het resultaat dat stoppen met Gronings aardgas het moeilijker maakt om aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Maar dat gebeurt alleen als we kortzichtige keuzes maken.

Bij gebruik van de term ‘aardgasloos’ komen er reacties die variëren van ‘onmogelijk’ en ‘onbetaalbaar’ aan de ene kant, terwijl er aan de andere kant simpele en goedkope oplossingen gepresenteerd worden met een hoog wishful-thinking-gehalte. Daarbij is verstand dus broodnodig; gebaseerd op vakkennis, ervaring en praktijkinzicht. Met een open oog voor echte innovatie, maar ook een scherpe blik om illusies te doorzien.

Het is verleidelijk te kiezen voor simpele maatregelen: elektrisch verwarmen en tapwater opwekken in combinatie met een dak vol PV. En dat dan verkopen onder het motto ‘je wekt het zelf op’ zonder stil te staan bij gelijktijdigheid, opslag en de consequenties voor het elektriciteitsnet en de zwaardere aansluiting.  Meest wrange is nog wel dat de CO2-uitstoot op landelijk niveau zal stijgen, want de elektriciteit is de komende jaren toch vooral nog ‘grijs’. Zo wordt aardgasloos een belemmering voor het halen van de 2030-doelstelling van ‘Parijs’. De beste keuze is daarom een combinatie zijn van vraagbeperking (isolatie) met slimme elektriciteitsopwekking en gebruik van warmte uit de omgeving (via een warmtepomp) of door ‘hergebruik’ van warmte/koude via een warmtenet. Dan ontstaan aardgasloze concepten die bijdragen aan een oplossing voor de korte en de wat langere termijn. Dat is gasloos-met-verstand.

Lees de column Gasloos met verstand op Cobouw.nl van 24 april 2018 door Harm Valk

Gasloos met verstand