Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Wat is de juiste gebruiksfunctie van een gebouw? Het antwoord daarop luidt vaak: de aanvrager bepaalt! Maar is dat wel juist? In dit artikel wordt beschreven dat niet de aanvrager, maar het Bouwbesluit bepaalt. De aanvrager bepaalt het gebruik, het Bouwbesluit bepaalt vervolgens welke definitie daar bij hoort. Het recht om een gebruiksfunctie uit te kiezen is niet voorbehouden aan de aanvrager.  Het adagium ‘de aanvrager bepaalt’ kan alleen worden toegepast op de vraag wie aan zet is om de gebruiksfunctie aan te geven, en dan nog slechts in de situatie dat er sprake is van een vergunningsaanvraag.  In handhavingszaken speelt de keuze van de aanvrager in beginsel geen rol. Een ongenuanceerd gebruik van het adagium ‘de aanvrager bepaalt’ is daarom onjuist…”

Lees het gehele artikel Gebruiksfuncties: de aanvrager bepaalt…?!is geschreven door Jacco Huijzer voor Bouwregels in de Praktijk, oktober 2017

Gebruiksfuncties