Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BriP_2013-05_Gelijkwaardigheid-door-een-juridische-bril_1-2 Het toetsen van een gelijkwaardige oplossing in de zin van het Bouwbesluit is niet altijd een gemakkelijk opgave. Niet zelden leidt dit tot verhitte discussies tussen aanvrager en bevoegd gezag. Een aanvrager kan bijvoorbeeld geconfronteerd worden met allerlei lastige vragen, omdat het bevoegd gezag knelpunten voor de toekomst ziet. Het bevoegd gezag kan de indruk krijgen dat de aanvrager het Bouwbesluit probeert te ‘ontduiken’, door ten onrechte een beroep op gelijkwaardigheid te doen. Bij die discussies spelen ook altijd juridische vragen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld wat er allemaal meegewogen mag worden bij de beoordeling van een gelijkwaardige oplossing. In twee artikelen wordt een aantal van dat soort juridische aspecten nader belicht, waarvan dit de eerste is. In het tweede artikel wordt ingegaan op de vraag bij wie het initiatief ligt voor het aantonen van gelijkwaardigheid.

Lees en/of download het artikel Gelijkwaardigheid door een juridische bril geschreven door Nieman’s eigen juridisch adviseur mr. ing. jacco Huijzer