Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column van Harm Valk 24 augustus 2017

Vlak voor het zomerreces bleek dat de Eerste Kamer nog niet kon instemmen met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. In het geharrewar rondom de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden zijn twee aspecten onderbelicht gebleven: as built beoordelen en verbeterde consumentenbescherming. Laten dat nu juist zaken zijn die voor opdrachtgever en woonconsument essentieel zijn. Want de bouwsector heeft echt nog een kwaliteitsslag te maken. Alles bij het oude laten zou daarom een gemiste kans zijn.

Boter op het hoofd

Deze week werd ik weer eens geconfronteerd met een schrijnend geval van ‘bouwkwaliteit’. Niet voor het eerst betrof het de ventilatievoorzieningen en niet voor het eerst blijken zowel bouwer als installateur boter op het hoofd te hebben. Prutswerk is nog de meest vriendelijke kwalificatie, maar een beetje jurist zou er zo maar veel zwaardere termen aan kunnen hangen. De consument zit met de handen in het haar. De controle door de gemeente was vooraf en op papier, keurig volgens de regels. Maar de uitvoering is nauwelijks gecontroleerd. Ook deze consument vertrouwde erop dat het lidmaatschap van een brancheorganisatie vanzelfsprekend een kwaliteitswaarborg zou zijn, zoals bijvoorbeeld bij de BOVAG het geval is. Maar helaas voelt niemand zich direct geroepen om deze flagrante opstapeling van bouwfouten, halve oplossingen en wegkijken aan te pakken. Weer laat de sector zich van zijn slechtste kant zien.

Uit koers

Natuurlijk, er zijn veel bedrijven serieus met kwaliteit en consumentenwaarborgen bezig; die ken ik ook. Maar regelgeving gaat juist over partijen die dat niet in hun DNA hebben. Wetten en regels zijn als de bezemwagen achter het peloton. Niet alleen om gekwetste coureurs op te vangen, maar ook om de tijdslimiet te bewaken. Wie onder de maat presteert wordt uit koers genomen. En dat blijkt niet vooraf bij de ploegenpresentatie, maar in de wedstrijd zelf. Beoordelen van de werkelijk gerealiseerde prestatie, in plaats van beoordelen van de goede bedoelingen. In goed-nederlandse bouwtermen: as built controleren. Wie die laatste handtekening zet, daar mag de politiek over beslissen. Maar opdrachtgever en woonconsument hebben recht op afdwingbare en gecontroleerde kwaliteit. In dat perspectief is de vertraging bij de herziening van het stelsel een gemiste kans.

Lees de column Gemiste kans? op Cobouw.nl van 24 augustus 2017 door Harm Valk, Nieman Groep