Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

S&A2 handreiking brandveiligheid_1 Hoogbouw kan net zo brandveilig gemaakt worden als laagbouw. Echter, voor hoogbouw kan niet dezelfde set voorschriften gehanteerd worden als voor laagbouw. Veiligheidsvoorschriften worden door verschillende randcondities beïnvloed, zolas gebruiksfuncties, grootte van die functies, aantal aanwezigen en zeker ook de gebouwhoogte.

De Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen (SBRCURnet, 2014) richt zich op hoge gebouwen met een woon-, kantoor- of logiesfunctie. Onder hoge gebouwen wordt verstaan dat de hoogste verblijfsgebiedvloer tenminste zeventig meter boven meetniveau is gelegen. Hiervoor ontbreken in Bouwbesluit 2012 concrete voorschriften; de huidige voorschriften betreffen gebouwen met een hoogste verblijfsgebiedvloer tot zeventig meter boven meetniveau.

Lees het artikel Handreiking brandveiligheid hoge gebouwen geschreven door Ruud van Herpen voor Stedebouw & Architectuur, april 2015

 

 

 

Ook in deze uitgave van S&A met thema brandveilighied een top 10 van slimme brandveiligheidsoplossingen:

S&A2 top 10_1 S&A2 top 10_2