Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Typisch Nederlands weer: wind, zon, regen en… gratis energie in de woonwijken

Maak de wereld schoner met een zelfvoorzienend woon- en werkconcept

Het autarkische gebouw: een beetje van jezelf en een beetje van de buurt

Al jaren wordt er in Nederland veel aandacht besteed aan energiereductie van de gebouwde omgeving. Steeds meer verschuift de aandacht naar integrale duurzaamheid waarbij aspecten als materiaalgebruik en watergebruik ook aan bod komen. Op diverse plekken in Nederland worden al autarkische gebouwen neergezet: centrale gebouwen of voorzieningen die zelfvoorzienend zijn wat betreft energie en water. Toch blijft het een uitdaging om één enkel gebouw of één voorziening volledig zelfvoorzienend te maken.

Wij zien goede mogelijkheden om een zuiverend en (zelf)voorzienend energieconcept te ontwikkelen waarbij de hele wijk een gesloten kringloop wordt wat betreft energie, water en materialen. Nieman denkt graag na over zelfvoorzienende energieconcepten die veel energie en daarmee geld besparen. In een reeks van drie artikelen, laten wij een aantal concepten zien die bijdragen aan de zelfvoorzienende wijk van de toekomst. Misschien zijn nog niet alle ideeën direct grootschalig uitvoerbaar, maar de ontwikkelingen gaan snel en veel van wat u ziet is op korte termijn beschikbaar.

Deelconcept #2 – De wijk: samen sta je sterk!

Ligging en oriëntatie van een wijk, bieden kansen voor energieopwekking en -besparing

Het ontwerp van het gebouw moet slim inspelen op de passieve zonnewarmte en tegelijk ongewenste opwarming voorkomen. De oriëntatie van een gebouw biedt de kans om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de zonne-energie met PV-panelen. Daar waar hoogbouw naar rato weinig dakoppervlak heeft om genoeg zonne-energie op te wekken voor zelfvoorziening, zou een breder gebouw of zelfs de woonwijk een handje kunnen helpen.

Natuurlijk moet in beginsel de elektriciteitsvraag voor verwarming en warmtapwater zo laag mogelijk liggen. Die vraag is laag te houden door voor warmtapwater een andere warmtebron aan te spreken. De restwarmte uit het centrale gebouw kunnen we opslaan in de bodem en vervolgens gebruiken voor het verwarmen van de wijk. Het warmtapwater voor de wijk kan geleverd worden middels de BIO-massaketel.

Het Nederlandse hondenweer helpt ook een handje

Naast het energieconcept kunnen we gebruik maken van de regen. Dit is een natuurlijke en hele makkelijke watervoorziening. Nadat we het hemelwater hebben opgevangen en hebben gebruikt, kunnen we het als grijswater door de helofytenfilters leiden. Het schone restwater lozen we daarna in het oppervlakte water. Dit natuurlijke circulaire proces voor water leidt tot een bezuiniging in vers drinkwaterverbruik en is bovendien eindeloos herhaalbaar. Daarbij kan het oppervlaktewater een dubbele functie bedienen wanneer het koele water uit open water, zoals een meer of rivier, ook voor koeling in het gebouw zorgt.

Infographic #2 Autarische wijk

Deelconcept #1 en #3

Deelconcept #1 gemist? Lees het deelconcept #1 Van speelplein naar energieopwekking? terug.

Benieuwd naar het totaalplaatje van de zelfvoorzienende wijk? Houd dan donderdag 7 februari onze website en social media kanalen in de gaten om het laatste artikel in deze reeks te lezen. Hierin leggen wij de verbanden tussen energieopwekking in de wijk, wijkvoorzieningen en het centrale gebouw.

Ook interessant om te lezen: