Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column ‘Hakken in het zand’ van Harm Valk, 04 januari 2019

Heeft nu echt iedereen de hakken in het zand gezet? Waarom die weerstand? In projecten, in beleid, bij verandering; het lijkt of weerstand de constante is geworden. Tijd om na te denken over het waarom van de verandering. Dan gaan in het nieuwe jaar misschien de hakken uit het zand.

Weerstand is de gemene deler in de discussie rond het klimaatakkoord. Voor een deel is die weerstand wel verklaarbaar. Politici zijn bang voor een electorale afrekening via het rode potlood of door gele hesjes. Idealisten ergeren zich groen en geel aan trage besluitvorming over vaalgroene compromissen. De toeschouwer blijft in verwarring achter. Die verwarring vergroot de weerstand. Zeker als we de noodzaak van een transitie niet ervaren en alleen de nadelen van de verandering zien.

Ik snap beide kanten. Ik ben overtuigd van de eindigheid van de huidige energievoorziening. Klimaatverandering, leveringszekerheid, grondstofschaarste, bevingsschade; kies uw favoriet er maar uit.  Allemaal leiden ze naar dezelfde conclusie: fossiele brandstoffen hebben hun langste tijd gehad. De energietransitie is dus een noodzaak. De bezwaren zijn aan de andere kant ook invoelbaar. De nu gepresenteerde oplossingen vragen veel van ieder individu, leveren onzekerheid op en geven geen garantie op behoud van welvaart. Nu is zekerheid voor de toekomst natuurlijk sowieso een illusie, maar wel een waar we ons gelukkig bij voelen. Bovendien is die welvaart voor te veel mensen al een relatief begrip, dat maken de voedselbanken en kerstherbergen ons wel duidelijk in deze decembermaand. Weerstand dus.

Transitie vraagt dus om balanceren tussen noodzaak en weerstand. Alleen de noodzaak onder de aandacht brengen is onvoldoende. Het serieus nemen van de oorzaak achter de weerstand kan wel een bijdrage leveren. Misschien nog wel het meeste is te verwachten van nieuwe oplossingen. Daar komt de creativiteit van pas die gelukkig in en buiten de bouw- en installatiesector voor handen is. Met rust in het hoofd krijgt creativiteit de ruimte. Dan kunnen we werk maken van de verandering en een bijdrage leveren aan het oplossen van de weerstand. Met praktische antwoorden op reële zorgen. Op die manier gaan hakken uit het zand. Een mooi vooruitzicht voor een nieuw jaar.

Lees de originele column ‘Hakken in het zand’ van Harm Valk op Cobouw.nl

Hakken in het zand