Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Dit heeft grote gevolgen voor het bouwproces, het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en voor de adviesrol van de veiligheidsregio’s.

Samen aan de slag

Met deze handreiking kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s samen aan de slag om effectiever invulling te geven aan technische onderwerpen zoals brandveiligheid. Met het oog op toekomstige omgevingsplannen kan de handreiking helpen om een onderwerp als brandveiligheid al bij de totstandkoming van het omgevingsplan mee te nemen.

Spoorboekje in samenwerking gerealiseerd

Om te helpen de nieuwe regels eigen te maken heeft het Instituut Fysieke Veiligheid( IFV) op verzoek van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN) deze handreiking ‘Bouwtechnische regels onder de Omgevingswet’ geschreven: een ‘spoorboekje’ van de huidige voorschriften naar de nieuwe regels. Met de Omgevingswet wordt ketensamenwerking en het integraal benaderen van ontwikkel- en bouwopgaven steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen bouw- en woningtoezicht en veiligheidsregio’s.

Ook Jacco Huijzer schreef mee aan de Handreiking Bouwtechnische regels onder Omgevingswet

Heeft u vragen over deze handreiking?

Stel uw vraag dan aan Jacco Huijzer of neem met IFV contact op.

Handreiking Bouwtechnische regels onder Omgevingswet