Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures


Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen

Handreiking Brandveiligheidheid hoge gebouwen Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. Bij het ontwerpen van brandveiligheid in hoge gebouwen heeft het bevoegd gezag c.q. de brandweer, de mogelijkheid om zelf nadere eisen te stellen aan de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. Deze handreiking beoogt de consensus hierover tussen alle betrokken partijen te bevorderen.

Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen marktpartijen, bevoegd gezag en Brandweer Nederland en biedt handvatten om een optimale brandveiligheid in hoge gebouwen te realiseren.

Ruud van Herpen Publicatie gegevens

Artikelnummer 644.14
ISBN 978-90-5367-570-0
Auteur(s) ir. R.A.P. van Herpen
Jaar van uitgave 2014

 

Ruud van Herpen is één van de auteurs van deze publicatie uitgegeven door SBRCurnet 

Heeft u vragen over de Handreiking Brandveiligheid in hoge gebouwen? Mailt u uw vraag aan info@nieman.nl