Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Hoeveel ontruimers zijn er nodig in een zorginstelling  in geval van brand? Dit is één van de belangrijkste vragen voor de bedrijfshulpverlening in de zorg. Een vraag die sinds de introductie van artikel 7.11a in het Bouwbesluit 2012 extra belangrijk is geworden.

Artikel 7.11a van Bouwbesluit 2012 bepaalt dat er voldoende personen moeten zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit voorschrift verplicht gebruikers van een bouwwerk dus om te zorgen voor voldoende ontruimers in geval van brand. Maar wat is ‘voldoende’?

In opdracht van Veiligheidsregio Kennemerland hebben Jacco Huijzer en Hajé van Egmond (Geregeld BV) een handreiking geschreven, met een benaderingswijze waarmee eenvoudig getoetst kan worden of een zorginstelling voldoende personen heeft aangewezen om een gang of afdeling in geval van brand voldoende snel te ontruimen.

Update van dit bericht

De ‘Handreiking Toetsing artikel 7.11a Bouwbesluit 2012 bij zorgfuncties’ is in juli 2019 vervangen door de ‘Handreiking 7.11a voor toezichthouders Ontruimen bij zorgfuncties’

 

artikel 7.11a bij zorgfuncties