Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Afzuigkap als extra afvoervoorziening_1 In deze Helpdeskvraag Bouwbesluit het antwoord op: Maakt de afzuigkap deel uit van de ventilatievoorziening van de woning als bedoeld in afdeling 3.6 van het Bouwbesluit?

 Vraag

In een te bouwen grondgebonden eengezinswoning wordt een afzuig¬kap met motor geplaatst. Deze afzuigkap krijgt een eigen afvoer naar buiten. Daarnaast wordt in de keuken een afzuigpunt geplaatst waar-mee minimaal de in artikel 3.29 lid 4 van Bouwbesluit 2012 vereiste 21 dm3/s kan worden afgevoerd (de exact af te voeren capaciteit hangt af van de grootte van het verblijfsgebied). Maakt de afzuigkap deel uit van de ventilatievoorziening van de woning als bedoeld in afdeling 3.6 van het Bouwbesluit? En moet de uitmondig van de afzuigkap voldoen aan de eisen die in artikel 3.33 van het Bouwbesluit worden gesteld aan de plaats van de opening?

Antwoord

Het antwoord leest u in Afzuigkap als extra afvoervoorziening gepubliceerd in Bouwkwaliteit in de Praktijk, februari 2016.

De Helpdesk Bouwbesluit is een initiatief van de Nieman Groep en Geregeld. Deze Vraag en antwoord is geschreven door Nieman collega Marjolein Berghuis  met medewerking van Hajé van Egmond (Geregeld BV)

logo helpdesk bouwbesluit Bel : 085 – 489 88 89 of mail uw vraag aanhelpdeskbouwbesluit@bimmedia.nl