Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Voorplat_Verbeelding Bouwbesluit 2012_Brandveiligheid_2015 klein Hebt u te maken met de brandveiligheidseisen van Bouwbesluit 2012? Dan is het geheel herziene boek Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid uit de Reeks Bouwbesluit Praktijk een absolute must.

In dit boek zijn die artikelen van Bouwbesluit 2012 toegankelijker gemaakt aan de hand van tekeningen. De tekeningen zijn zoveel mogelijk algemeen toepasbaar gemaakt om een bepaald artikel uit te leggen. Door de overzichtelijke presentatie en het gebruik van eenduidige symbolen en afkortingen zult u de gezochte informatie snel vinden.

De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012. Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen. In deze uitgave zijn de wijzigingen van Bouwbesluit 2012 tot en met 1 april 2015 verwerkt. Daarnaast is op de wijzigingen geanticipeerd die naar verwachting op 1 juli 2015 van kracht zullen worden, voor zover deze op het moment van schrijven bij de auteurs bekend waren.

De grootste wijzigingen in deze uitgave zijn:

  • toevoeging diverse eisen voor veestallen (o.a. brandcompartimentering en eisen aan materialen)
  • toevoeging eisen bij veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden
  • wijziging in eisen sterkte bij brand voor buitenruimte van woning
  • wijziging van diverse eisen voor deuren van woonfuncties.

De verbeelding is geschreven door de volgende Nieman collega’s in samenwerking met de heer dr. ir. M. van Overveld

Bestel dit boek bij BIM Media