Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving.
De uitvoering van de herziening van het stelsel ligt in handen van een Programmaraad en een projectgroep. De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.

CO2-reductie

‘Het SER Energieakkoord en het nieuwe kabinet vragen om een robuuste aanpak van de energieprestatie van de gebouwde omgeving. Woningen en utiliteitsbouw zijn hierin essentieel. De nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen is taakstellend om consensus te bereiken binnen de vele partijen. Overheid, bedrijfsleven en consumenten zullen de vereiste CO2-reductie moeten waarmaken. Acceptatie, transparantie, snelheid en een veréénvoudigde methodiek zijn de kernwaarden’, aldus Gerrit J. van Tongeren, voorzitter Programmaraad.

Visie van Harm Valk, voorzitter van de projectgroep

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep geeft zijn visie op de herziening: ‘Een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen is een flinke klus. Het is complexe materie en veel partijen werken in de dagelijkse praktijk direct of indirect met de uitkomsten: een energieprestatieberekening of Energielabel. De methode zal ook een belangrijke rol krijgen bij nieuwe eisen en spelregels van de overheid. Die zijn nodig om de energietransitie in de gebouwde omgeving vorm te geven. In de Projectgroep zijn veel stakeholders vertegenwoordigd, meer dan ooit het geval was bij normalisatie op dit onderwerp. Dat is een goede zaak, maar elke partij heeft vanzelfsprekend een eigen visie en belang. De kunst is iedereen aan bod te laten komen en toch flinke stappen vooruit te maken. Een positief-constructieve sfeer onderling helpt om dat te realiseren. Dat is voor mij als voorzitter een mooie uitdaging, daarbij ondersteund door het team van NEN.’

Lees het gehele artikel op NENmagazine.nl

NEN-koninklijk-logo-3