Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Verbeelding Bouwbesluit 2012 Alg bouwkundig editie 2014 De verbeelding; een plaatje zegt meer dan duizend woorden

De uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig is de vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit Algemeen Bouwkundige Voorschriften van Sdu Uitgevers. Deze uitgave behoort tot de Reeks Bouwbesluit Praktijk. Vanuit de gedachte ‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’ is de serie de ‘verbeelding’ ontstaan. De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012 (inclusief de wijzigingen die op 1 april 2014 in werking zijn getreden). Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen.

Bij de ontwikkeling van de serie is vooral gekeken naar de doelgroep. Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visueel ingesteld. Dit geldt met name voor de ontwerpende en uitvoerende partijen. Voor hen blijkt het Bouwbesluit nogal eens lastig te doorgronden te zijn en helpen praktische tekeningen om het Bouwbesluit te kunnen lezen. Dit gold voor Bouwbesluit 2003 en geldt eveneens voor Bouwbesluit 2012.

De verbeelding is alleen bedoeld als uitleg van een bepaald artikel. Het biedt geen integrale benadering van alle relevante voorschriften voor een bepaald ontwerp of een bepaalde constructie.

Er is zoveel mogelijk naar gestreefd om de illustraties algemeen toepasbaar te maken. In sommige gevallen zijn de illustraties echter situatiegebonden.

In de Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig zijn de meer algemeen bouwkundige voorschriften uit Bouwbesluit 2012 opgenomen. Dit is gedaan per afdeling en in dezelfde volgorde als in dit besluit.

De auteurs van dit boek hebben dagelijks beroepsmatig met het Bouwbesluit te maken en hun expertise staat garant voor de deskundige en praktische benadering van dit complexe onderwerp.

De auteurs werken allen bij van de Nieman RI

U besteld dit boek op Omgevingindepraktijk.nl

Bekijk de reeks Bouwbesluit Praktijk en andere bouwbesluit gerelateerde publicaties waaraan de medewerkers van de Nieman Groep aan meegewerkt hebben.