Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwen-in-het-Noorden_2013_Het-Rode-Dorp_1-2

Het Rode Dorp Harlingen: Praktijkmetingen bevestigen renovatiekwaliteit

In opdracht van Jorritsma Bouw voert Nieman Raadgevende Ingenieurs gedurende het gehele renovatietraject praktijkmetingen uit in alle woningblokken.

Bij aanvang wordt een nulmeting interne geluidwering uitgevoerd. Bij oplevering wordt de geluidisolatie opnieuw gemeten en beoordelen wij of aan de in het bestek geëiste verbetering van de luchtgeluidisolatie wordt voldaan. Ook voeren wij bij oplevering van de woningen een thermografisch onderzoek uit. Op basis van de meetresultaten brengen wij nog tijdens de bouw verbeteradvies uit, zodat de kwaliteit van de renovatie zal voldoen aan wat de opdrachtgever voor ogen heeft.

Lees en/of download het artikel Het Rode Dorp; Bwoners denken mee in het renovatieproces uit Bouwen in het Noorden nr. 37, 2013