Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Brandveiligheid in woningen: voorschriften of doelen?

Hoe brandveilig is de toekomst? Het Bouwbesluit 2012 en straks BBL 2018 geeft met generieke voorschriften voor de diverse gebruiksfuncties in gebouwen invulling aan de publiekrechtelijke veiligheidsdoelen. De vraag is hoe goed die publiekrechtelijke doelen geborgd kunnen worden met generieke voorschriften. De voorschriften zijn star waardoor niet geanticipeerd kan worden op veranderende randcondities. Zo wordt de vluchtveiligheid van gebouwgebruikers vastgelegd in loopafstanden, doorstroom- en opvangcapaciteiten, trappenhuizen als extra beschermde vluchtroutes, etc. Maar heeft dat zin wanneer de complete gebouwpopulatie bestaat uit rolstoelgebruikers? Het gebouw voldoet aan de voorschriften, dus is het veilig. Maar niemand komt er veilig uit.

De toekomst van Nederland staat in het teken van vergrijzing. De gebouwpopulatie verandert dus. Maar ook de gebouwschil verandert, laat nauwelijks nog energie en lucht door. En de gebouwinrichting, de brandstof, is altijd aan verandering onderhevig. Kortom, is het nog langer houdbaar om veiligheidsdoelen in voorschriften onder te brengen? Voorschriften kunnen per definitie niet anticiperen op veranderende randcondities. Misschien wordt het tijd om de bovenliggende doelen vast te stellen en te kwantificeren.

Lees en/of het gehele artikel Hoe brandveilig is de toekomst? gechreven door Ruud van Herpen gepubliceerd in Bouwfysica 3-2017

Hoe brandveilig is de toekomst? Hoe brandveilig is de toekomst? Hoe brandveilig is de toekomst?