Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Ketenintegratie_DBFMO_1 In Zaanstad wordt in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Rijkvastgoedbedrijf (RVB) een nieuwe gevangenis gebouwd. Er is sprake van een DBFMO-contract: Ballast Nedam is tot 25 jaar na oplevering verantwoordelijk voor de kwaliteit. Vanuit de Publiek Private Samenwerking (PPS) is een systeemgerichte contractbeheersing afgesproken: juist daarom is ingestoken op het realiseren van blijvende kwaliteit. Ontwerpkeuzes zijn hierop afgestemd en het hele kwaliteitsregime is hierop ingericht. Momenteel is de afbouw in volle gang. Welke ervaringen zijn met dit systeem opgedaan?

Het ‘masterplan kwaliteit’, dat aan de basis ligt van de kwaliteitsborging, spreekt over ‘oog voor kwaliteit’ op meerdere niveaus:
  • De primaire borging van alle kwaliteits­aspecten door Ballast Nedam zelf.
  • De kwaliteitsschil aansturing van het pro­ces door Nieman Raadgevende Ingenieurs en bestaande uit diverse experts.
  • Tertiaire borging van de kwaliteit door de opdrachtgever middels risico gestuurde kwaliteitsborging. In de praktijk is hier­voor een Technical Inspection Service aangesteld op de specifieke gebieden constructies, bouwfysica en brandveilig­heid. Daarnaast wordt het proces geborgd door externe audits.

Lees het gehele artikel Realiseren van blijvende kwaliteit gepubliceerd Bouwkwaliteit in de Praktijk, oktober 2015.

 

Kom meer te weten over Nieman KwaliteitsborgingNiemankwaliteitsborging logo