Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Hoe moeten we handhaving dán onderbouwen Op 17 juni 2014 heeft de Rechtbank Noord-Holland een opvallende uitspraak gedaan in een zaak tussen de gemeente Zaanstad en een bewoonster van die gemeente. De rechtbank komt tot het oordeel dat de gelijkwaardigheidsbepaling niet is bedoeld voor een alternatieve beoordeling in het kader van handhaving,
maar dat het slechts bedoeld is om eigenaren van bouwwerken de mogelijkheid te bieden om op andere wijze aan het Bouwbesluit te voldoen. Bij deze uitspraak zijn enige kanttekeningen te plaatsen. Dit roept namelijk allereerst de vraag op, op welke wijze het bevoegd gezag moet motiveren dat niet aan Bouwbesluit
2012 wordt voldaan. Tevens raakt dit de kern van het gelijkwaardigheidsbeginsel: hoe moet dit beginsel überhaupt worden toegepast bij bestaande bouwwerken?

Het artikel Hoe moeten we handhaving dán onderbouwen?  is geplaatst in Bouwregels in de Praktijk, september 2014 en geschreven door mr. ing. J.C. Huijzer en ir. H.C.m. van Egmond

Lees meer artikelen over Nieman Juridisch Advies