Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In het Bouwbesluit 2012 zijn de voorwaarden opgenomen waarmee de veiligheid van bouwwerken wordt gewaarborgd. Daarbij gaat het om zowel gebruikscondities als bijzondere condities zoals brand.

Die voorwaarden zijn geformuleerd als grenswaarden voor onder meer loopafstanden en het aantal en de kwaliteit van vluchtroutes. In grote compartimenten, zoals een markthal, is het vaak niet mogelijk om de vluchtveiligheid op deze manier vorm te geven.

Markthal in Bolton (UK) als groot compartiment

Markthal in Bolton (UK) als groot compartiment

Benodigde en beschikbare vluchttijd

In grote compartimenten duurt het meestal langer voordat de brand tot gezondheidsschade leidt dan in kleine compartimenten. Dit betekent dat er meer tijd beschikbaar is voor het ontvluchten van dit grote compartiment, maar vaak is dit ook nodig omdat er meer gebouwgebruikers zijn. Zolang de benodigde tijd om te vluchten de beschikbare tijd niet overschrijdt, is de vluchtveiligheid gewaarborgd. Deze vragen leiden tot twee vragen: hoeveel marge is nodig tussen beschikbare en benodigde vluchttijd om te kunnen spreken van voldoende vluchtveiligheid? En welke maatregelen zijn denkbaar wanneer de marges onvoldoende zijn?

Ruud van Herpen is lector brandveiligheid in de bouw bij Saxion Hogeschool Enschede, fellow fire safety engineering bij de Technische Universiteit Eindhoven en technisch directeur bij Nieman Groep Bovenstaande vragen beantwoordt hij in de publicatie ‘Doelgerichte vluchtveiligheid – Noodzakelijke marges als gevolg van onzekere randcondities’, waarin een groot compartiment met veel bezoekers als voorbeeld dient. 

Lees en/of download ook het artikel Hoe waarborg je de vluchtveiligheid in grote compartimenten, Brandveilig.com, 02-217