Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Hoeveel ontruimers / bhv-ers zijn er nodig in een zorginstelling in geval van brand? Dit is één van de belangrijkste vragen voor de bedrijfshulpverlening in de zorg. Een vraag die sinds de introductie van artikel 7.11a in het Bouwbesluit 2012 extra belangrijk is geworden. Artikel 7.11a van Bouwbesluit 2012 bepaalt dat er voldoende personen moeten zijn aangewezen om de ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Dit voorschrift verplicht gebruikers van een bouwwerk dus om te zorgen voor voldoende ontruimers in geval van brand. Maar wat is ‘voldoende’? En hoe kan hier door het bevoegd gezag toezicht op gehouden worden?

In het artikel Hoeveel ontruimers zijn vereist in zorginstellingen? in Bouwkwaliteit in de Praktijk 1 / 2018 geeft Jacco Huijzer samen met Hajé van Egmond een benaderingswijze waarmee eenvoudig getoetst kan worden of een zorginstelling voldoende personen heeft aangewezen om een gang of afdeling in geval van brand voldoende snel te ontruimen.

Hoeveel ontruimers zijn vereist in zorginstellingen?