Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Jaarboek-Beveiliging-Totaal-2011-2 SBR-praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen wordt door veel instanties als richtlijn gehanteerd bij het toetsen van de brandveiligheid van hoge gebouwen. Vanuit de marktpartijen bestaat juist veel kritiek op de richtlijn, omdat het geëiste voorzieningenniveau aanmerkelijk hoger is dan dat voor standaardsituaties het geval is.

Dat was reden voor SBR om de kritiek te onderzoeken en de richtlijn te herzien. Daarbij bestond de wens om dat niet op basis van prescriptieve eisen maar op basis van prestatie-eisen met risicodoelen te doen. Door veiligheid in meetbare risicogrenswaarden uit te drukken, kunnen brandveiligheidsvoorzieningen en gebouwontwerp  optimaal op elkaar worden afgestemd (maatwerk).

Dit artikel is geschreven door ir. Ruud van Herpen, senior adviseur Brandveiligheid

Lees en/ of download het artikel: JaarboekBeveiliging Totaal2011_Hoge gebouwe hoge veiligheidsrisicos