Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Veranderende regelgeving heeft grote impact op dagelijkse praktijk dakenbranche

Inzichten in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de bouwregelgeving en welke impact dit heeft op de dakenbranche.

Op 13 november vond het jaarlijkse managementsymposium van de vereniging van producenten en leveranciers van bitumen afdichtingsystemen (ProBitumen Benelux) plaats. De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving die impact hebben op daken zijn daar gepresenteerd. In dit artikel een nadere blik op deze ontwikkelingen en de invloed op het dagelijks werk van bedrijven in de dakenbranche.

Johan van der Graaf, “Voor de dakenbranche wordt aantoonbare kwaliteit steeds belangrijker. Zorg dat uw productinformatie en kwaliteitsverklaringen op orde zijn!

Johan van der Graaf op Probasys Benelux Management Symposium

Actualiteiten Bouwbesluit 2012

Milieuprestatie
Per 1 januari 2018 stelt Bouwbesluit 2012 eisen aan de milieuprestatie van nieuwe woningen en kantoren >100 m2. Doel hiervan is het verminderen van de milieu-effecten van het materiaalgebruik bij de bouw van dergelijke gebouwen. Bij de aanvraag van een bouwvergunning (omgevings­vergunning voor het bouwen) moet een milieuprestatie-berekening volgens de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ worden ingediend, kortweg MPG-berekening genoemd. De berekening is een inven­tarisatie van het materiaalgebruik, waarbij gebruik wordt gemaakt van data uit de Nationale Milieudatabase. De bedoeling is dat de aanvrager of bouwer welover wogen kan kiezen voor materiaalgebruik met zo min mogelijk milieu-effecten.

Op dit moment kan met in de bouw gangbare materialen relatief eenvoudig aan de eis worden voldaan. Gemeenten krijgen in de toekomst de mogelijkheid om lokaal hogere eisen te stellen aan de milieuprestatie. Voor de daken-branche is de impact van de milieuprestatie op dit moment nog beperkt, gezien de relatief lage eis en gezien de relatief kleine impact van dakbedekking op de uitkomst van de milieuprestatie in de huidige systematiek. Bij toekomstige aanscherping kan dit veranderen. Het is voor de branche­organisaties en fabrikanten daarom van belang om de informatie in de Nationale Milieudatabase steeds actueel te houden.

Vervallen verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw
Door de wijziging van de Gaswet mag de netbeheerder in principe geen gasaansluitingen meer realiseren bij nieuwbouw waarvan de bouwvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd. Alleen als het college van B&W vanwege ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ een uitzondering maakt, is een gasaansluiting toegestaan. Er is een ministeriële regeling opgesteld met voorbeelden van dergelijke situaties, maar de voorwaarden voor een uitzondering zijn streng. Vanwege deze wijziging in de gas­wet is sinds 1 juli 2018 in Bouwbesluit 2012 de ver­plichting geschrapt om aan te sluiten op een nabijgelegen gasnet.

Lees en download dit gehele artikel Veranderende regelgeving heeft grote impact op dagelijkse praktijk dakenbranche geschreven door Johan van der Graaf voor Roofs

Lees ook het verslag van Probasys Benelux Management Symposium: Dakenbranche staat voor uitdagingen

Veranderende regelgeving heeft grote impact op dagelijkse praktijk dakenbranche