Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Collega Johan van der Graaf schreef in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het infoblad Bouwbesluit 2012, Brandveiligheid bij verbouw en transformatie van bestaande gebouwen. Dit infoblad is afgelopen januari gepubliceerd.

Dit infoblad gaat over het onderwerp brandveiligheid bij de verbouw en transformatie van bestaande gebouwen. Het infoblad helpt aanvragers en gebouweigenaars een goede keuze te maken voor het te realiseren brand­veiligheidsniveau. Hierbij kijkt men naar wat het Bouwbesluit 2012 minimaal eist en kijkt men daarbij ook naar de mogelijkheden om een hoger niveau van integrale brandveiligheid te realiseren.

Het is belangrijk dat een aanvrager of gebouweigenaar een goede afweging maakt over het te realiseren brandveiligheidsniveau. En dat men hierbij verder kijkt dan wat minimaal moet volgens het Bouwbesluit. Het gaat vooral om het optimaliseren van de veiligheid van de toekomstige gebruikers. Ook kan er gekeken worden naar de voorkoming van schade. Bij een bestaand gebouw is men beperkter in zijn keuze dan bij nieuwbouw. Dit betekent nog niet dat men bij bestaande gebouwen niet tot goede brandveiligheidsoplossingen kan komen.

De rode draad van het infoblad is een drietal transformatieprojecten. Om deze voorbeeldprojecten in een theoretisch kader te kunnen plaatsen, wordt in dit infoblad eerst de theorie omtrent de verbouwvoorschriften, verantwoordelijkheden en restrisico’s behandeld.

Lees en download het infoblad Verbouw & Transformatie

Bouwbesluit-2012-brandveiligheid-bij-verbouw-en-transformatie-van-bestaande-gebouwen

infoblad Verbouw & Transformatie