Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwfysica-2012-02_pag-06_10_Installatiegeluid-in-Bouwbesluit-2012_1-2 Installaties vervullen een steeds belangrijkere rol bij de realisatie van gezonde en energiezuinige woningen. Ze produceren echter vaak ongewenst geluid, waardoor gebruikers de (voor een gezond binnenmilieu noodzakelijke) installaties uitzetten. In Bouwbesluit 2012 is daarom een eis opgenomen om de geluidhinder van installaties in de eigen woning te beperken.

Dit artikel is geschreven door ing. Erika Rovers en ir. Janneke Verker-Evers

Lees en/of download het artikel Installatiegeluid in Bouwbesluit 2012  uit Bouwfysica 2, 2012

Bouwfysica-2012-02_pag-20_23_Permanente-vuurbelasting-in-het-Bouwbesluit-2012_1-2 Artikel 2.10 en 2.107 van het bouwbesluit 2012 bevatten inhoudelijke veranderingen ten opzichte van het bouwbesluit 2003. het betreft in de eerste plaats de voorschriften over de reductie van de eisen aan de sterkte bij brand van bouwconstructies.

Dit artikel is geschreven door ir. Susan Eggink-Eilander

Lees en/of download het artikel Permanente vuurbelasting in het Bouwbesluit 2012  uit Bouwfysica 2, 2012