Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Duurzaamgebouwd11_2012-01_Nieman-Integraal-kijken-levert-duurzame-meerwaarde-2
Neem kwaliteit als uitgangspunt, niet de labelstappen. Denk ook buiten je vakgebied. Twee stellingen die pleiten voor aandacht voor integrale kwaliteit: de visie van Nieman Raadgevend Ingenieurs.

 

Lees het artikel  Integraal kijken levert duurzame meerwaarde uit Duurzaam  gebouwd #11, januari 2012

Dit artikel is geschreven door ir. Harm Valk is senior adviseur Energie & Duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs.