Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

EG.0102.16.BENG_1 In EnergieGids nummer 12 van 2015 zijn de BENG-indicatoren beschreven die bedoeld zijn als opvolger van de huidige EPC-eisen uit het Bouwbesluit. In dit artikel wordt stil gestaan bij de resultaten van de BENG-indicatoren van een aantal voorbeeldprojecten.

BENG staat voor ‘bijna energie neutrale gebouwen’. Vanaf eind 2020 (1 januari 2021) moet alle nieuwbouw ‘bijna energieneutraal’ zijn. Voor overheidsgebouwen geldt die eis twee jaar eerder (1 januari 2019). Of een gebouw ‘BENG’ is wordt niet aan de hand van de EPC-indicator (EPC bijna 0) beoordeeld, maar voor die beoordeling wordt gebruikt van de BENG-indicatoren.

Er wordt onderscheid gemaakt in drie indicatoren:
1. Maximale energiebehoefte in kWh/m2 gebruiksoppervlak.
2. Maximaal primair energiegebruik in kWh/m2 gebruiks¬oppervlak.
3. Minimaal aandeel hernieuwbare energie. Dit is een percentage ten opzichte van het totale primaire energie-gebruik.

De EPC wordt dus aan de hand van één waarde beoordeeld, de beoordeling wordt gesplitst in drie BENG-indicatoren.

Lees en/of download het hele artikel Inzicht in energieprestatie met BENG-indicatoren geschreven door collega André  Kruithof voor Energiegids 01/02 2016