Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Isolatie en afdichting_1 Isolatie en afdichting spelen een grote rol bij brandveiligheid. Als in een gebouw brand ontstaat brengt dat een aantal onprettige dingen met zich mee zoals vlammen, hitte en rook. In een gebouw maken we daarom constructies die dit tegenhouden, zodat een brand niet uit de hand loopt en iedereen die in het gebouw is veilig naar buiten kan.

Het Bouwbesluit stelt hier ook eisen aan: een gebouw moet zijn verdeeld in brand-compartimenten en subbrandcomparti-menten (en beschermde subbrandcompartimenten als er ook geslapen wordt). Brandcompartimenten worden voorgeschre-ven om de brand te kunnen beheersen, sub-brandcompartimenten om veilig te kunnen vluchten. Ondanks de verschillende doelen is de uitvoering van de schil rondom beide soorten compartimenten gelijk met als mo-gelijk verschil de hoogte van de wbdbo-eis.

Lees het hele artikel Isolatie en afdichting geschreven door Danny Ruytenbeek* voor Brandveilig.com

*Danny Ruytenbeek is vanaf 01-08-2019 niet meer werkzaam bij Nieman