Bouwtotaal_BT.12.10-Isoleren-Steenconstructies_PK_1-3-scaledIn dit artikel wordt nader ingegaan op het voorkomen van fouten bij het isoleren.

Dit artikel is geschreven door ing. Peter Kuindersma, senior projectleider bij Nieman-Kettlitz Gevels en daken

Lees en/of download het artikel Isoleren Steenconstructies  uit Bouwtotaal 12, 2010