Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures
Flat Haringvliet Zwolle

Flat Haringvliet Zwolle

Nieman Raadgevende Ingenieurs maakt deel uit van het consortium dat het groot onderhoud van vier flats aan de Haringvliet en Dollard in Zwolle verzorgt. Bij het vaststellen en uitwerken van de plannen is Nieman als bouwfysisch adviseur betrokken.

Nieman is een bouwkundig en bouwfysisch bureau dat praktisch en integraal meedenkt. Dat doen we voor nieuwbouw projecten maar ook voor bestaande bouw. Zo ook voor de verbetering van de flats van SWZ. In samenwerking met de bouwer Nijhuis Zwolle, Woningstichting SWZ, De Bruin Architecten, installateur Assies en schilder Lenferink zijn de plannen voor het groot onderhoud uitgewerkt. Vanuit verschillende disciplines heeft Nieman meegedacht in de planvorming. In dit artikel wordt daar nader op ingegaan.

Verbetering energiezuinigheid

Onderdeel van de opgave vanuit SWZ was om de 396 galerijwoningen energetisch te verbeteren. Aandachtspunt daarbij is de doelstelling van SWZ om in 2040 energieneutraal (EPC=0) te zijn en dat het woningbezit in 2020 minimaal label C heeft.
Labelberekeningen zijn opgesteld om vast te stellen welke maatregelen het beste toegepast kunnen worden om aan de doelstelling te kunnen voldoen. Daarbij is vooral ook gekeken naar maatregelen die een positief effect hebben op het comfort voor de bewoners en niet alleen maar labeltechnisch goed scoren.

BIHO_2016_1_NIEMAN_1 —->>

Lees het gehele artikel Juiste keuze door integrale aanpak in selectiefase geschreven door André Kruithof voor Bouwen in het Oosten over het groot onderhoud van vier flats aan de Haringvliet en Dollard in Zwolle