Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

LA_mechanische_ventilatie 12-2015 voorpagina Kies je voor mechanische ventilatie of voor balansventilatie in je nieuwbouw woningproject? Veel bewoners stellen natuurlijke toevoer op prijs. Maar kan dat nog in woningen met een EPC onder de 0,4?

In een goed geïsoleerd huis staat niet meer onder ieder raam een hete radiator die zorgt dat verse lucht uit de roosters snel opwarmt. Daardoor kan tocht ontstaan. Geluidoverlast van de ventilatie-unit en het geruis van de afzuiging is een terugkerende klacht van bewoners. Maar dit geldt overigens net zo goed voor balansventilatie. De ventilatie in slaapkamers is onvoldoende, zo blijkt uit recent onderzoek. De traditionele toepassing van mechanische ventilatie zorgt kennelijk niet in alle kamers voor voldoende luchtverversing.

Trendbreuk in mechanische ventilatie

De manier waarop de bouwsector mechanische ventilatie altijd heeft toegepast, volstaat niet meer in de nieuwbouw van vandaag. Het is daarom tijd voor een trendbreuk. Dat zeggen bouwprofessionals, installateurs, adviseurs en consumentenorganisaties. In de herziene brochure Mechanische ventilatie in woningen (versie december 2015) doen zij uitgesproken aanbevelingen voor mechanische ventilatie die het in energiezuinige woningen wèl goed doet.

Een goed ventilatiesysteem vergt aandacht, om tocht en geluidoverlast te voorkomen. En omdat mensen een slechte neus hebben voor luchtkwaliteit, moet het systeem robuust zijn. Dat wil zeggen dat de ventilatie grotendeels automatisch wordt geregeld op luchtvochtigheid en CO2. Op meerdere punten in huis wordt de lucht afgezogen en ververst. Per zone wordt de luchtstroom geregeld. Bewoners kunnen de instellingen handmatig naregelen, maar het systeem blijft altijd goed werken, ook al wordt het niet optimaal bediend.

——–

Lees meer