Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In de rubriek klantcases worden klanten over de samenwerking met Nieman geïnterviewd.

Voor deze klantcase brandveiligheid is Ronald Huiskes, projectleider Attero geïnterviewd door Theo Holterman en Leonie Spruijt over de uitbreiding sprinklerinstallatie in de turbinehal bij de afvalenergiecentrale van Attero in Wijster.

Klantcase brandveiligheid afvalenergiecentrale Attero, Wijster

Afvalenergiecentrale Attero, Wijster

Klantcase barndveiligheid met Ronald Huiskes, projectleider Attero

Ronald Huiskes, projectleider Attero

Klantcase brandveiligheid afvalenergiecentrale Attero, Wijster

Afvalenergiecentrale Attero, Wijster

Project

De bestaande installatie wordt uitbreidt met sprinklers en vloeistofkeringen met als doel om lekkende en brandende olie te geleiden en te bestrijden.

Wat is de aanleiding om het project op te starten?

Attero is de samenwerking aangegaan met een nieuwe verzekeraar en is overeengekomen dat, rond de brandveiligheid, de mogelijke risico’s zoveel mogelijk beperkt worden. Attero heeft in Wijster een afvalenergiecentrale met als onderdeel een turbine. Deze turbine produceert energie en dit installatie-onderdeel moet goed beschermd worden door continu de veiligheid te borgen en de risico’s te beheersen. Daarnaast moet Attero de verzekeraar tonen dat zij continu zijn installaties optimaliseert. Om die reden zijn wij dit project met Nieman gestart.

Waarom heeft u gekozen voor Nieman Raadgevende Ingenieurs?

De kennis waarover Nieman beschikt is van zeer toegevoegde waarde. We hebben al meerdere projecten met Nieman gedaan en dat is goed bevallen. Nieman heeft meer specialistische kennis over brandbeveiligingsinstallaties dan wij zelf hebben. In de ontwerpfase zijn we dan ook regelmatig met  de verzekeraar en Nieman om tafel gaan zitten. Zo hebben we kunnen  bepalen wat de beste oplossingen zijn om, bij een eventuele brand, de gevolgschade zo klein mogelijk te houden.

Lees het gehele interview en de ervaringen van Attero met Nieman in de klantcase.

Binnenkort verschijnen er meer ervaringan van klanten in de nieuwe rubriek klantcases