Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Kwaliteit ventilatie hangt af van kwaliteit werk installateur

Goed ventileren is een must, maar waarom? Is de noodzaak van goede ventilatie wel aangetoond? Dat een slecht binnenklimaat de prestaties langdurig negatief beïnvloedt is nog nooit bewezen. Nieuw onderzoek moet dit veranderen. De onderzoekers uiten intussen stevige kritiek op de installatiebranche.

Voor dit artikel over binnenklimaat is ook Harm Valk geïnterviewd.

Het CO2-gehalte in een ruimte is een maat voor de kwaliteit van de ventilatie. Hoe meer CO2, hoe slechter de aanwezige lucht ververst is. CO2 an sich vormt echter niet het belangrijkste gezondheidsprobleem, zegt Onno van Schayck, hoogleraar huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. “Zet een groep mensen in een onvoldoende geventileerde ruimte en het CO2 -gehalte stijgt snel. Het leidt tot een bedompte lucht, irritatie van de ogen en hoofdpijn. De oorzaak hiervan is niet het CO2-gas, maar het dalende zuurstofgehalte in de lucht waardoor de hersenen iets trager functioneren en het concentratievermogen afneemt.”

Installatie klimaatsystemen in woningbouw

Ook in de woningbouw lopen onderzoekers tegen problemen met de installatie van klimaatsystemen aan. Harm Valk, senioradviseur van Nieman Raadgevende Ingenieurs hierover: “Bij een inventarisatie van de opleverkwaliteit van nieuwbouwwoningen bleek 90% van de installaties niet aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. In 2015 publiceerden we de resultaten van het Monicair-onderzoek waarbij we de prestaties van het ventilatiesysteem in 62 woningen een jaar lang monitorden. Bij de start van het onderzoek bleek dat het ventilatiesysteem in geen enkele woningen aan de capaciteitseisen van het Bouwbesluit voldeed. Die eisen over de ventilatiecapaciteit geven geen ambitieniveau weer maar het absolute minimum waaraan de ventilatie moet voldoen. Nu hoeft deze minimale capaciteit niet 24 uur per dag gerealiseerd te worden, maar de capaciteit moet er wel zijn als het nodig is. We hebben als sector een enorm probleem, blijkbaar zijn we niet in staat om of willen we niet aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.”

Installateur bepaalt kwaliteit binnenklimaat

“Mensen hebben geen zintuig voor de kwaliteit van het binnenklimaat”, zo besluit Valk. De kwaliteit van het binnenklimaat hangt daarom af van de kwaliteit van het werk van de installateur. Hoe beter hij zijn best doet, hoe groter de kans dat de gebruiker goed omgaat met een goed doordacht ventilatiesysteem. Dit geldt voor woningen net zo goed als voor scholen en andere gebouwen.

CV-ketel