Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In een serie artikelen brengt Nieman in kaart wat de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) zal gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk. De hele keten zal daarbij onder de loep worden genomen. In deze aflevering belichten we kwaliteitsborging voor de producenten en leveranciers.

Wijzigingen voor producent / leverancier

Om meteen met de deur in huis te vallen: de WKB heeft for ­ meel geen betrekking op de leverancier. Er staan in de WKB geen nieuwe verplichtingen genoemd ten aanzien van het maken en/of leveren van producten voor de bouw. Is daar­mee de kous dan af? Laten we voor het beantwoorden van deze vraag een tweetal relevante aspecten van de WKB be­lichten: de aantoonplicht en de verzwaarde aansprakelijkheid.

Lees het hele artikel Wat betekent de verbeterde kwaliteitsborging voor de producent-leverancier  in Roofs mei 2017

Wat-betekent-de-verbeterde-kwaliteitsborging-voor-de-producent-leverancier_1-2