Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Cobouw column ‘Kwaliteitsstrijd’ van Harm Valk, 22 mei 2019

De Eerste Kamer heeft de Wet Kwaliteitsborging aangenomen. Daarmee lijkt de kwaliteitsstrijd gestreden. Niets is minder waar. Het komt aan op de praktijk, op de implementatie, op de visie die daaruit spreekt. Pakt de sector de handschoen op en staat zij voor de eigen kwaliteit, of doen we ons best om van de kwaliteitsborger een tandeloze papieren tijger te maken?

De bouw- en installatiesector staat voor een keuze: omarmen of wegduiken. Positief is dat we kunnen gaan aantonen dat we consumenten en afnemers een veilig en kwalitatief goed gebouw leveren. Kwaliteit kan onderscheidend worden; een focus op een procesmatige aanpak van kwaliteitsbewaking wordt beloond. De ideale kans om te laten zien dat het wantrouwen van de maatschappij in de bouw onterecht is.

Of schieten we in de traditionele kramp en blijft het bij het juridische afdekken en doorleggen van verantwoordelijkheden. Verschuilen we ons achter de onduidelijkheden, de fasegewijze invoer, de gevraagde details en doen we kwaliteitsborging af als bureaucratie? Het is een keuze. Natuurlijk, de wet is niet volmaakt en de besluitvorming was wellicht bizar, zoals De Haan eerder in Cobouw vaststelde.  Maar ook hij is positief over het beoordelen van het gebouw, in plaats van het papieren plan, en beschouwt de verplichte eindcontrole positief.

De volgende fase

We gaan de volgende fase in. Het is gerechtvaardigd om te verwachten dat de wet er voor gaat zorgen dat meer opgeleverde gebouwen voldoen aan de bouwregelgeving. En dat is nodig, we hebben een bewezen negatief trackrecord. Waar ligt de sleutel?

In onze visie in een procesaanpak boven een projectaanpak. Ofwel: kwaliteitsborging structureel verweven in de bedrijfsprocessen, in plaats van in ieder project het wiel uitvinden. Dit sluit ook aan bij onderzoek van het EIB c.s. waarin het laag lerend vermogen van de bouw gekoppeld wordt aan het niet onder bedwang krijgen van faalkosten en de beperkte (financiële) ruimte die wordt vrijgemaakt voor innovaties.

Voor een belangrijk deel gaat de kwaliteitsstrijd om vertrouwen. De overheid en de politiek hebben met deze wet het vertrouwen uitgesproken dat de bouw- en installatiesector in staat is om de verantwoordelijkheid te pakken. Laten wij dat vertrouwen waarmaken.

Lees de originele column ‘Kwaliteiststrijd’ van Harm Valk op Cobouw.nl

Nieman Kwaliteitsborger