Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bouwregels-in-de-Praktijk_2012-01_Daglichttoetreding-gezond-genoeg_1-2 In dit artikel wordt de vraag gesteld of de huidige daglichttoetreding wel gezond genoeg is.

Als gecommitteerden mochten wij meelezen met het afstudeerrapport en de eindpresentatie van de auteur bijwonen. Een mooie studie waar we als bouwend Nederland in de toekomst zeker gevolg aan moeten geven. Door de opmars van het 3D-tekenen wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om op elk moment daglichtfactoren te bepalen, zodat we tijdens het ontwerpen al vast kunnen stellen of er een voor de bewoner/gebruiker gezond binnenklimaat aanwezig is.

Cor Ruiter is projectleider bij Nieman Raadgevende Ingenieurs in Utrecht.

Lees en/of download het artikel Daglichttoetreding gezond genoeg? uit Bouwregels in de Praktijk 01/02 2012.