Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De meerwaarde van infrarood onderzoek en de risico’s

Het gebruik van de infraroodtechniek en infraroodonderzoek is in de huidige bouwpraktijk niet meer weg te denken. Zonder de constructies verregaand te demonteren of destructief open te maken kan middels een eenvoudige scan de kwaliteit van een gebouw of constructie beoordeeld worden. Luchtlekken, warmtelekken of koudebruggen kunnen eenvoudig aangeduid of opgespoord worden. Er bestaan verschillende beoordelingsmethodes, waaronder bijvoorbeeld BREEAM-NL die juist om dit voordeel gebruik maken van deze techniek.

Het opsporen en signaleren van lucht- en warmtelekken door gebruik van infrarood is een stuk eenvoudiger geworden met de inzet van de handzame camera’s. Er bestaan reeds camera’s die aangesloten kunnen worden op de moderne mobiele apparatuur. Door speciaal ontwikkelde apps kunnen eenvoudig thermografische plaatjes gegenereerd worden die gebreken in het testobject blootleggen. Door dit ogenschijnlijke gemak en de eenvoud zijn er dan ook veel partijen op deze markt actief. Het lijkt immers eenvoudig om een infrarood-beeld te maken en deze zonder gedegen kennis van zaken te beoordelen. Bedacht moet worden dat zonder deze kennis van zaken grote missers gemaakt kunnen worden, zeker bij het soort infraroodonderzoek dat gebruikt wordt bij bouwtechnisch en gebrekenonderzoek. Natuurlijk moet voor het goed kunnen beoordelen van deze infraroodbeelden en het optimaal benutten van de mogelijkheden de ‘fotograaf’ vakinhoudelijke kennis van deze techniek hebben. Essentieel is echter ook dat de inspecteur bouwfysische kennis en een geveltechnische achtergrond heeft. In de praktijk gaat het hier regelmatig mis.

Infrarood

De belangrijke voordelen bij infraroodonderzoek: de metingen kunnen contactloos uitgevoerd worden, vanaf een afstand, zonder sloop- of demontage werkzaamheden. Het resultaat is direct zichtbaar. Elektromagnetische straling afkomstig uit alle richtingen worden vertaald in zichtbare IR-opnamen. De verkregen beelden leveren plaatjes waarin schijnbare temperaturen van het oppervlak worden weergegeven. Let wel, dit is meestal niet de exacte temperatuur van het object. Voor het bepalen van die exacte temperatuur dienen meerdere factoren te worden bepaald zoals onder andere de gereflecteerde temperatuur van de omgeving en de emissiefactor van het object. Het gegeven dat niet de exacte temperatuur gemeten worden, wordt meestal niet essentieel geacht; veel meer is men geïnteresseerd in de waargenomen temperatuursafwijkingen en -verschillen en het temperatuursverloop over de gefotografeerde gevel- of dakdelen: grote temperatuurgradiënten geven het vermoeden dat er zich een probleem kan voordoen.

Lees en/of download het gehele artikel Infrarood geschreven door Twan Nuijen van Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies.

Dit artikel is ook gepubliceerd in magazine BouwTotaal, april 2019

De meerwaarde van infrarood onderzoek en zijn risico’s De meerwaarde van infrarood onderzoek en zijn risico’s De meerwaarde van infrarood onderzoek en zijn risico’s