Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Artikel uit Bouwwereld 2,2017 geschreven door Paul Diersen

Naar alle waarschijnlijkheid wordt per 1 januari 2018 een grenswaarde voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) ingevoerd. Uit onderzoek blijkt dat het beoogde maximum van 1,00 euro per m2 bvo per jaar is in de meeste gevallen prima te halen is. Een vrijstaande NOM-woning met veel zonnepanelen wordt wel spannend.

Grenswaarde voor de MPG

Hij had de aanwezigen graag de primeur gegund, maar de kogel is nog niet helemaal door de kerk, zo houdt Peter Fraan-je (Stichting MRPI en directeur Neder-lands Verbond Toelevering Bouw) zijn publiek voor. Niettemin staan voor het invoeren van een grenswaarde voor de MPG per 1 januari 2018 alle lichten op groen, gaf hij aan tijdens de jaarlijkse Participantendag van bouwmaterialenhandel Raab Karcher. Leveranciers moeten, voor zover ze dat nog niet hebben, snel hun milieudata (in Nederland zijn dit de MRPI-certificaten) op orde krijgen om niet de boot te missen op dit vlak, zo is de boodschap.

Rekenen op basis van LCA’s

Het invoeren van een getal waarmee de milieu-impact van een gebouw kan worden uitgedrukt, kent een lange aanloop, schetste Jeannette Levels van adviesbureau LBPISIGHT vervolgens in haar presentatie. In de periode 2001-2012 is, in verschillende stappen, gewerkt aan een rekenmethode die op basis van LCA’s (Life Cycle Analyses, zoals bijvoorbeeld uitgevoerd door het NIBE, zie kader) de milieu-impact van een gebouw kan vatten in een getal.

In Nederland is besloten dat dit niet op materiaalniveau maar op gebouwniveau wenselijk is, om appels met appels te kunnen vergelijken. Dit heeft geleid tot de invoering van de MPG, die sinds 2013 is opgenomen in het Bouwbesluit en verplicht is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw-woningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m2.

Alleen is er tot dusver geen grenswaarde gesteld en controleren en handhaven gemeenten hierop nauwelijks. Private labels als BREEAM en GPR Gebouw zijn op dit punt al verder en belonen keuzes voor milieuvriendelijke producten met punten, maar wet is het nog niet.

Voor dat cruciale stapje, een prestatie¬eis in de bouwregelgeving, is de tijd inmiddels wel gekomen. Want de MPG blijkt een bruikbaar en robuust systeem, zo concludeert Levels namens LBPISIGHT, Nieman, DGMR en W/E Adviseurs. Specialisten van de vier bureaus hebben allerlei gebouwtypen, voornamelijk woningen, doorgerekend op hun milieu-impact, onder meer de referentiewoningen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en bestaande projecten die al zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase, met daarbij meteen ook varianten op niveau EPC 0/BENG en NOM (Nul op de Meter).

Lees het gehele artikel uit Bouwwereld 2, 2017 op Bouwwereld.nl