Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

amstelkwartier800 Nieman heeft in opdracht van het Lente-akkoord onderzoek verricht naar het effect van BENG-eisen voor gestapelde bouw. Om het effect van de eisen aan de BENG-indicatoren te kunnen beoordelen zijn door de deelnemers van de ZEN themagroep Gestapelde Bouw vijf gestapelde praktijkprojecten aangedragen, die vervolgens door Nieman zijn onderzocht.

Eén van de praktijkprojecten bestaat uit vier bouwlagen, de overige hebben minimaal vijf bouwlagen. Daarnaast is een grondgebonden hoek- en tussenwoning beschouwd om het verschil tussen hoogbouw en eengezinswoningen te kunnen analyseren.

BENG 1

Uit de analyse van de praktijkprojecten blijkt dat voldoen aan de voorlopige eis van BENG 1, de energiebehoefte, het grootste knelpunt is. Een goed ontwerp (oriëntatie, compactheid, transparantie) is een randvoorwaarde en daarnaast is er in de voorbeeldprojecten een omvangrijk maatregelenpakket benodigd om aan de eis te kunnen voldoen. Daarbij moet worden gedacht aan:

  • de toepassing van triple glas;
  • het optimaliseren van aansluitdetails; beperking warmteverlies en uitgebreid invoeren van lineaire thermische bruggen en het beperken van de luchtdoorlatendheid;
  • het verhogen van de isolatiewaarden ten opzichte van bouwbesluiteisen;
  • het optimaliseren van de zontoetreding; toepassen zonwering; en verlagen ZTA-waarde;
  • het optimaliseren van het ventilatiesysteem.

 

Lees meer over het onderzoek op lente-akkoord.nl en download hier het rapport BENG gestapelde bouw

De ZEN-themagroep BENG voor gestapelde bouw is op initiatief van Lente-akkoord/ZEN bijeengebracht en bestaat uit Gerwen van der Linden (Dunavie), Willem de Wijs (Ballast Nedam Concessies & Ontwikkeling), Sven Hillecamp (De Alliantie), Wietse Boonacker (Vivare Projecten), Nico Blaauw (Trebbe Oost & Noord), Jochem Joosten (Synchroon), Stefan de Ruijter (Hurks Vastgoedontwikkeling), Menno Brouwer (RVO), Emile Driesen (Mitros), Claudia Bouwens (Lente-akkoord), André Kruithof (Nieman Raadgevende Ingenieurs), Ramon Derksen (KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling), Helmich Heutink (Heutink Groep), Erwin de Jong (Trebbe West), Aad Oranje (Syntrus Achmea Real Estate & Finance). Voorzitter: Jan Fokkema, NEPROM. Verslaglegger: Anton Coops.