Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

2015-01_Noorden 76_Erasmus_1 Zorgpartners Friesland ging in het hele plan uit van de gedachte dat de meeste woningen zo ‘gewoon mogelijk’ moesten zijn: oudere mensen zouden ze zelf kunnen huren en dan (later) eventueel zorg kunnen betrekken. Daarbij zouden wonen en zorg dus gescheiden worden gehouden. Door gewijzigd kabinetsbeleid koos de Zorggroep gaandeweg toch voor méér zorggebonden woningen, dus alleen voor mensen met een indicatie vanuit de AWBZ.

‘‘We weten dat je, wanneer je voor een zorgpartij werkt, ruimte moet laten voor aanpassingen tijdens de bouw, omdat het beleid steeds wijzigt’, zegt Reinold van der Garde van de Nieman Groep, die als integraal adviseur optrad voor installaties, bouwfysica en brandveiligheid. ‘In dit specifieke geval wordt bewezen dat we er goed aan gedaan hebben door in het hele complex de infrastructuur, dus leidingwerk en bekabeling, vast mee te nemen voor zorgdomotica. Het is nu een kwestie van aansluiten van alarminstallaties, camera’s en dergelijke om van gewone appartementen zorgwoningen te maken.’

2015-01_Noorden 76_Erasmus met adv_4 Nieman werd al vroeg in het proces betrokken: ‘Wij schoven aan zodra de architect zijn voorlopig ontwerp af had, om qua energieconcept het optimum te vinden tussen enerzijds bouwfysische maatregelen en anderzijds de installatietechniek. In dit geval kwamen we uit op een goede buitenschil, gecombineerd met een collectieve warmte-installatie en een collectieve luchtbehandelingsinstallatie met warmteterugwinning. Daarmee halen we een extreem hoog rendement van 80 procent.’

Lees het gehele artikel Gemakkelijk aanpassen aan nieuwe zorgeisen over het Woonzorgcentrum Erasmus in Leeuwarden gepubliceerd in Bouwen in het Noorden 76, 2015

Vragen over het woonzorgcentrum Erasmus stelt u aan Reinold van der Garde of Gerton Starink